Vítejte na stránkách Klubu Absolventů Ba»ovy ąkoly práce

Klub AB© sdruľuje lidi, kteří sdílí a podporují stejné hodnoty jako Tomáą Ba»a a jeho následníci. Nezáleľí ani na věku, ani na politické přísluąnosti. Jediným kritériem, je ctění morálního kodexu, tak jak ho ctil i Tomáą Ba»a. Klub vznikl jiľ před 80ti lety. Od roku 1992 je otevřen pro kaľdého příznivce těchto postojů a hodnot. Od roku 2013 vyvíjí nové aktivity a vize.

Členem klubu AB© se můľe stát jedinec. Fyzická osoba, zaměstnanec, podnikatel, majitel firmy, případně jakýkoliv váľný příznivec filozofie T. Bati, který se chce AKTIVNĚ podílet na vytváření skutečných hodnot a má zájem spolupracovat. Sdílíme skutečné hodnoty a předáváme je dále. Pokud uvaľujete o zajímavém projektu, chystáte zaloľit firmu, organizaci nebo jen chcete předat své zkuąenosti dál, jste vítáni. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

 

Aktuality:

Aktuální Zpravodaje klubu AB©:

Akce klubu AB©:

Únor 2018

Pozvánka

Partneři:


Klub Absolventů Ba»ovy ąkoly práce | Nahoru | Zpět | Na úvodní stránku
Najdete nás na Facebooku